Na co dzień przedstawiciel Prawa mający do czynienia z przestępcami, ale od wielu lat, powołany przez Boga, śpiewa o łasce, która z najgorszych grzeszników czyni dzieci Boże.
Lider JADAH śpiewa, gra na
gitarze, harmonijce i komponuje dla Jezusa

Marzena - po tym, gdy Pan powołał ja do uwielbiania Jego tańcem przeżyła dramatyczny wypadek samochodowy. Pan Jezus pomimo beznadziejnej  kontuzji kolana i biodra przywrócił jej zdrowie.
Marzena tańczy dla Jezusa!

Zza zachodniej granicy Pan sprowadził, po wielu latach nieobecności w Polsce, Piotra, by mógł głosic Ewangelię i uwielbiać Jego Imię.
Piotr-grający na bębnach.
(Siedzi tyłem, gdyż jest skromnym, profesjonalnym muzykiem)

Siedzący za klawiszami to Wojtek. Bóg dotknął swoją miłością i mocą młodego muzyka. Uzdrowił pogarszający się słuch. Nadał jego życiu sens, którego wcześniej nie doświadczał. Dlatego od wielu lat gra tylko dla Jezusa.

Tel.: 22 643 56 04 lub 58 532 23 00
E-mail: jadah@kdm.pl